برنامه حکومتی و اصلاحی امام زمان(ع)

الف: احیاء کتاب و سنت.

ب: گسترش معرفت و اخلاق؛ امام باقر(ع) می فرمایند: زمانی که قائم ما قیام می کند،‌ دست خود را بر سر بندگان خواهد نهاد و عقل های ایشان را جمع کرده و اخلاق آنها را به کمال خواهد رساند.1

ج: رشد دانش بشر به طور چشم گیر و بی سابقه.

د: مبارزه با بدعت ها. امام باقر(ع) در این رابطه می فرمایند: هیچ بدعتی را وا نگذارد مگر این که آن را از ریشه بر کند و از هیج سنتی نمی گذرد مگر این که آن را بر پا خواهد داشت.2

 

2. برنامه های اقتصادی

برخی از برنامه های اقتصادی دوران حاکمیت حضرت را می توان چنین بر شمرد:

الف: بهره وری از منابع طبیعی

حضرت علی (ع) می فرمایند: چون قائم ما قیام کند آسمان باران می ریزد و زمین گیاه بیرون می آورد.3

 

ب: توزیع عادلانه ثروت

از عوامل اقتصاد بیمار انباشته شدن ثروت نزد گروهی خاص است؛ در دوران حکومت عدل مهدوی اموال و ثروت بیت المال به طور مساوی بین مردم تقسیم می شود. امام باقر (ع)‌ می فرمایند: وقتی قائم خاندان پیامبر(ص) قیام کند،‌ اموال را به طور مساوی تقسیم می کند و میان خلق به عدالت رفتار می کند.4

 

ج: عمران و آبادی

در حکومت حضرت مهدی (عج)‌ تولید و توزیع به گونه ای ساماندهی می شود که همه جا به نعمت و آبادانانی می رسد. امام باقر (ع) می فرمایند: در تمام زمین هیچ ویرانه ای نمی ماند جز این که آباد می شود.5

امام باقر علیه السلام می فرمایند: هیچ بدعتی را وا نگذارد مگر اینکه آن را از ریشه بر کند و از هیج سنتی نمی گذرد مگر اینکه آن را بر پا خواهد داشت.

3. برنامه های اجتماعی

امام زمان

در حکومت عدالت گستر حضرت مهدی (عج)‌ برنامه هایی بر اساس تعالیم قرآن و عترت اجرا می شود که به سبب اجرای آنها محیط زندگی زمینه ای برای رشد و تعالی افراد خواهد بود. در این زمینه روایات فراوانی رسیده است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم.

الف: احیاء و گسترش امر به معروف و نهی از منکر

امام باقر (ع) می فرمایند: مهدی و یاران او امر به معروف و نهی از منکر می کنند.6

 

ب: مبارزه با فساد و رذائل اخلاقی

حضرت مهدی (عج) در عمل به مبارزه با فساد و تباهی می پردازد؛ چنانچه در دعای شریف ندبه می خوانیم: کجاست آن که ریسمان های دروغ و افترا را ریشه کن خواهد کرد؟!‌ کجاست آنکه آثار گمراهی و هوا و هوس را نابود خواهد ساخت.

 

ج: عدالت قضایی

او است که قسط و عدل را در سطح جامعه حاکم می کند و همه عالم را پر از عدالت و دادگری می کند امام رضا(ع) می فرمایند: وقتی او قیام کند زمین به نور پروردگارش روشن شود. او ترازوی عدالت را میان خلق نهد. پس چنان عدالت را جاری کند که هیچ کس بر دیگری ظلم و ستم روا ندارد.7

به امید روزی که بتوانیم آن دوران نورانی و سراسر معنوی را درک کنیم. ان شاء الله

 

گروه دین و اندیشه – مهدی سیف جمالی

منبع: نشریه ساعت صفر شماره 80 - محمد حاتمی (با تخلیص)

1. بحار الانوار جلد 52 صفحه 328.

2. بحار الانوار جلد 52 صفحه 339.

3. بحار الانوار جلد 10 صفحه 104.

4. الغیبة نعمانی باب 83 ح 26.

5.کمال الدین جلد 1 باب 32 ح 16.

6.بحار الانوار جلد 51 صفحه 47.

7. بحار الانوار جلد 52 صفحه 321

/ 0 نظر / 50 بازدید