مواظب باش، فرشته ها بو می کشند

مواظب باش، فرشته ها بو می کشند

نیت‌ها بوییدنی است

یکی از شاگردان امام سجاد از ایشان پرسید:

«اگر فرشتگان اعمال ما را می‌نویسند، خب بجاست، چون می‌بینند و می‌نویسند، اما این‌که خداوند متعال می‌فرمایند: آنچه را درون شماست، چه آشکار سازید چه مخفی بدارید، خداوند به سبب آنها از شما حساب می‌کشد، چگونه ممکن است؟ چگونه اسرار درونیمان، که هیچ‌گاه افشا نکردیم در قیامت، حساب‌رسی می‌شوند؟ فرشتگان که نیتهای ما را نمی‌بینند، پس چگونه می‌فهمند تا بنویسند؟»

سیدالساجدین علیه السلام جواب دادند «آیا بوی باغ و بستان و بوی گنداب و کثافت یکی است؟ اگر از کنار باغی معطر و پر از گل بگذرید، ایا بوی خوبی احساس نمی‌کنید. هنگامی‌که بوی بد به مشام انسانی برسد، می‌فهمد که در آنجا زباله و لجن است. آری از بو می‌توان فهمید که از کنار باغ می‌گذریم یا از کنار چاه.»

فرشتگان از بوی خوش تشخیص می‌دهند در قلب مؤمنی، اسرار و نیت‌های خیر و طاهر وجود دارد و از بوی بد، پلیدی درون شخص و نیاتش را احساس می‌کنند. آنها این‌گونه حقیقت اعمال و نیات همه انسان‌ها را می‌شناسند.

حال که فرشته‌ها، به راحتی این مسائل را درک می‌کنند، انسان‌های کامل مانند معصومان و بزرگان دینمان که از فرشتگان، هزاران بار برتر و والاترند، به چه سادگی مؤمن را از منافق و خوب را از بد تمییز می‌دهند. برای انسان کامل حقیقت وجود انسان‌ها، کاملاً واضح است. در کنار این مطلب، این قضیه را هم بخوانید: حضرت علی علیه السلام در مسجد مشغول سخنرانی بودند بعضی از جاسوسان اُموی، خبر آوردند که خالدبن‌عرفطه مُرد! حضرت اعتنایی نکردند ولی عده‌ای باورشان شد که خالد مرده است. بار دیگر گفته شد: خالد مُرد. باز هم حضرت اعتنا نکردند. وقتی برای بار سوم این خبر را رسماً اعلام کردند، حضرت علی علیه السلام فرمودند: نه، نمرده است. او هنوز زنده است و بزودی با تحریک نیروهای طاغوت، شورشی را بر ضد من راه می‌اندازد و از در همین مسجد وارد می‌شود. آن‌گاه حضرت به کسی که پای منبرشان بود، اشاره کرده و فرمودند: پرچم خالد هم به دست این شخص است که علیه حق قیام می‌کند!

این قضیه، بعدها موبه‌مو اتفاق افتاد. به نظرم بوی گند خالد به مشام حضرت رسیده بود.

 

منبع: حکمت عبادات، آیت‌الله جوادی‌آملى

/ 0 نظر / 28 بازدید