امام زمان را ببینید و از رجال الغیب شوید

 

خداوند ،واجب الوجود و مخلوقات ، ممکن الوجود هستند .

خداوند ، غائب است یعنی پنهان . در " قل هو الله احد " ،  " هو " اشاره دارد به ضمیر غائب معّین .

علم و حیات و قدرت ، عین ذات خداست . علم ، غائب است . عالم ، علم به علم خود دارد اما علم او دیده نمی شود . سخنی که از عالم ظهور پیدا می کند ، ظهور علم اوست .

ذات خداوند شناختنی نیست و هیچ کس راه به آن ندارد . خلقت تمام ممکنات ، ظهور قدرت خداست و همه ی مخلوقات ، آیات و مظاهر صفات او هستند که با شناخت هر یک میتوان صانع آنها را شناخت .

مظهر تام و تمام خداوند ، چهارده نور پاکند ؛ یعنی محمد (صلی الله علیه و اله و سلم) و آل محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) و با شناختن آنها کامل ترین شناخت نسبت به خداوند میّسر می شود . لذا خداوند آنها را برای انسانها جهت شناخت و تقرب به خود وسیله قرار داده است ، چنانچه حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) می فرمایند : " به وسیله ما ، خداوند شناخته شده و به وسیله ما خداوند عبادت می شود "

خداوند متعال از یک نظر ، غائب است و از یک نظر ، ظاهر است .

1368jamal.persianblog.ir

 از چشم سَر ( حواس ) و ظاهر است بر چشم سِرّ ( دل )

 

/ 0 نظر / 60 بازدید