یالثارات الحسین

الحَمدُ لله الَّذی جَعَلَ الحَمدَ مِفتاحاً لِذِکره

سپاس خداوندی را که ستایش ذات بیچون خود را کلید ی بر گنجینه ذکر و یاد خود قرار داد

بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

هم او آفریننده آسمانها و زمین است .

خداوند ، مُبدع است ؛ یعنی ابداع کننده خلق از عدم به وجود . هیچ مخلوق یا ممکنی در هیچ مقامی مُبدع نیست جز خداوند متعال ، حتّی چهارده معصوم ( علیهم السلام ) .

ذکری برای   برای راه یافتن به علوم غریبه +   علوم غریبه یا علوم " فاطمی " دانشهایی نهانی است که بواسطه آنها می توان در قُوای طبیعی و نیز در عالم ملکوت رسوخ کرد و بر برخی حقایق آگاهی یافت و به یعضی امور ناشدنی یابید.

 نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/٤/٢۳ توسط س.ج.ا.م